Den Utlovade Messias

”Gud har skickat mig till världen för att med omsorg, kärlek, och godhet locka vilsekomna människor till Gud och Hans heliga vägledning, och göra dem förmögna att träda på den rätta vägen med det Gudomliga ljus som jag har skänkts.”

Kristendomen

“Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken”

(Matteus 24:29)

Hinduism

”Både solen och månen skall förmörkas och det skall förekomma mycket våld och död”

(Mahatma Surasji)

Islam

”För vår Mahdi… skall månen förmörkas på den första natten av Ramadan och solen skall förmörkas under den mellersta dagen”

(Darul Qutni)

Sikhism

“När Maharaj (den Store Härskaren) framträder som Nahklank, skall solen och månen vara hans hjälpare”

(Sri Guru Granth Sahib)

Är du redo?

Fortsätt med artiklarna nedan. Upptäck sanningen.

GUD

MED MÄNSKLIGHETEN FRÅN BÖRJAN

UPPENBARELSE

GUD KOMMUNICERAR MED OSS

PROFETER

GUDS BUDBÄRARE

Vad är religion?

Var är vår tids profet?

Den rådande situationen i världen

Behovet av Gud nu

Profetior om en reformator för den samtida eran

DEN UTLOVADE MESSIAS

Vår tids profet

En reformator. En rörelse. För att förena hela mänskligheten under En Gud.

Kontakt:

Göteborg:

+46 707 41 64 91

Malmö:

+46 765 52 22 25

Stockholm:

+46 704 23 17 01

Boka ett möte, eller ställ en fråga.