Vad är en profet?

 

I enkla termer, är profeter Guds utvalda människor som skickats under mörka perioder av moraliskt förfall, för att föra människor tillbaka till Gud. Profeter är ytterst sällsynta människor som Gud skänkt extraordinära spirituella förmågor, likt vissa människor föds med särskilda fysiska förmågor. Denna spirituella förmåga att kommunicera med Gud är inte något övernaturligt som endast Guds profeter åtnjuter, utan finns latent hos alla människor. Det är i själva verket syftet med människans skapelse – att kommunicera med Gud. Gud kommunicerar på många olika sätt med människor, genom mirakel, inspiration, sanna drömmar och självklart höjdpunkten för gudomlig kontakt: ordagrann uppenbarelse.

Likt Gud försett människor med förmåga att tänka och reflektera över elementära ting, så har Gud även förlänat människan den dolda förmågan av att mottaga uppenbarelse. När den mänskliga förmågan av reflektion når sin gräns, vägleds den av Gud för att nå sitt fulländande och övertygelse genom uppenbarelser och visioner.