Profetior om en reformator för den samtida eran

Medan nutiden skriker ut behovet av en gudomlig reformator, så har dåtiden givit oss tydliga förebud om hans ankomst.
Den är fascinerande att alla profeter i själva verket förutspådde att en profet skulle komma under denna tid. Alla religioner talar om en senare tidsepok, och att en global reformator skulle framstå under denna tid.
Alla religioner utlovade en gudomlig reformators framträdande i denna tidsepok…
Kristendomen
Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken (Matteus 24:29)
Hinduism
”Både solen och månen skall förmörkas och det skall förekomma mycket våld och död” (Mahatma Surasji)
Islam
”För vår Mahdi… skall månen förmörkas på den första natten av Ramadan och solen skall förmörkas under den mellersta dagen” (Sunan Dar al-Qutni)
Sikhism
När Maharaj (den Store Härskaren) framträder som Nahklank, skall solen och månen vara hans hjälpare”
Vem eller vilka är dessa utlovade reformatorer? Är de flera stycken, eller i själva verket namnet på en och samma gestalt?
I själva verket är det en och samma person. En reformator som skulle skickas av Gud för att ingjuta tro i människan.