Vår värld är uppdelad i tre områden. Det första innefattar allt synbart, och som vi kan uppfatta genom de fem sinnena. Det andra området är allt dolt, och som vi kan uppfatta genom reflektion, hypoteser och logiska slutsatser. Utöver dessa två finns ett tredje område som innefattar allt som är än mer dolt. Denna avdelning rör vårt andliga liv, och kunskap därom kan endast fås genom sanna visioner och uppenbarelser. Detta område är det ytterst få som känner till, och endast de som Gud utvalt för deras trogivenhet och kärlek för Honom upplever det. Genom den kunskap som de får av Gud uppnår de sann visshet och övertygelse. Mänsklig reflektion och eftertanke kan endast få oss till att inse att ”så bör det vara”, men genom uppenbarelser får man visshet om att ”så är det”.

Människan har skapats för ett stort syfte; att lära känna Gud och anta Hans egenskaper. Detta är omöjligt utan inbördes kommunikation mellan Skaparen och Hans skapelse. Denna kommunikation är enbart avsedd för människor bland alla varelser på vår jord, och sker på tre olika sätt;

  1. Uppenbarelser – då mottagaren hör en röst.
  2. Visioner och drömmar – genom vilka Gud förmedlar ett budskap som är höljt i metaforik.
  3. Synupplevelser – då man i vaket tillstånd får se en skepnad.

(Qur’anen 42:52)

Förmågan att kunna ta del av sådana upplevelser har givits till varje människa men i olika styrka, liksom alla människor även föds med olikartade fysiska styrkor och förmågor. För alla som har en sann kärlek till Gud är uppenbarelser likt det livgivande vatten som man inte kan leva utan, eftersom sann tillgivenhet kräver en levande relation.