Alltid en del av mänskligt liv

Religion är bara ett generellt ord. Det avser den väg som man vandrar på och används inte uteslutande för religion. Experter inom konst, vetenskap, fysik, medicin, astronomi och andra kunskapsdiscipliner har också rättesnören, doktriner och övertygelser. Det är dock uppenbart att dessa inte kommer att ge någon frälsning. Likt själen kräver en kropp, och ord kräver betydelse, så står människor i behov av religion. Det viktiga är hur man uppfattar det Väsen som man åkallar.

Det är viktigt att komma ihåg att religion baseras på två skyldigheter. Den första är skyldigheter som tillkommer Gud. Det innefattar hur man ska tro på Gud och hur Han ska dyrkas. Den andra är de skyldigheter som tillkommer Guds skapelse. Detta innefattar hur man ska visa medlidande, kärlek, gott bemötande och välvilja gentemot Guds skapelse och lindra deras bedrövelser, smärtor och sorg.

Hur stor inverkan har religion på den mänskliga naturen? Religionens syfte är inte att omvandla människors förmågor, utan enbart att vägleda dem till deras korrekta tillämpning. Istället för att enbart fokusera på en förmåga, likt barmhärtighet och förlåtande, så ska den påbjuda tillämpningen av alla förmågor. Ingen mänsklig förmåga är i sig ond, utan det är dess felaktiga och tillämpning och orimliga tillämpning som gör dem till detta. En person kan inte klandras för sina naturliga förmågor såvida han inte missbrukar dem.

Religionens sanna syfte är att man ska rena sig själv från all ondska, göra sig själv förmögen att ständigt underkasta sig inför Gud den Allsmäktige, och genomsyras av sådan övertygelse, kärlek, sann kunskap, sanning och trofasthet att en genuin och ren omvändelse inträffar och ett himmelskt liv uppnås redan i denna värld.

Syftet med religion är att utveckla sin moral i reflektionen av Guds attribut. De må förlöjligas eller verbalt angripas tusen gånger om men vedergälla detta med aggression eller våld. En sann utövare av religion är inte besinningslös eller intolerant.

Gud önskar att alla själar som besitter en ren natur som bebor olika delar av världen – vare sig det är Europa eller Asien – ska lockas till Enighet, och att Hans folk ska förenas under en och samma tro. Det är detta Gudomliga syfte som jag har rests för. Sträva därför efter detta syfte med ömhet och gott uppträdande.