Den Utlovade Messias

”Gud har skickat mig till världen för att med omsorg, kärlek, och godhet locka vilsekomna människor till Gud och Hans heliga vägledning, och göra dem förmögna att träda på den rätta vägen med det Gudomliga ljus som jag har skänkts.”

”Gud har skickat mig till världen för att eliminera avståndet som har uppstått mellan människan och hennes Skapare, och utbyta det mot en relation baserad på kärlek och uppriktighet. Han har även utsett mig för att göra slut på religiösa krig genom att förkunna sanningen, för att skapa religiös harmoni och för att uppenbara de religiösa sanningar som länge förblivit dolda från de dödligas ögon, och för att framvisa sann andlighet/spiritualitet som finns dold under de kroppsliga begärens mörker. Jag har även upprests för att praktiskt demonstrera, inte enbart med ord, hur Gudomliga krafter går in i människan och manifesteras genom bön och koncentration. Men främst har jag skickats för att för alltid återetablera den försvunna tron på Guds enhet (Tauhid), ren och fri från avgudadyrkan (shirk). Allt detta ska inte ske genom min egen kraft, utan genom den Mäktiga Handen av Härskaren av himmel och jord.”

Lecture Lahore, Ruhani Khaza’in, vol. 20, p.180 (English Translation: Essence of Islam, vol 4, p. 111)